خدمات اورژانسی:

تجربیات نشان می دهد گاهی اوقات شرکتها و موسسات در وضعیتی قراردارند که رسیدگی فوری به وضعیت کلی سازمان لازم است و در صورت عدم اقدام سریع , نتایج و ضربات مالی و غیرمالی سنگینی در انتظار آنان است .

به عنوان مثال رددفاتر قانونی و تعیین مالیاتهای سنگین و یا زیان ده شدن شرکت در چندین سال متوالی .

در کلینیک تخصصی  دکتر حساب همواره این امکان وجوددارد تا با بهره مندی از خدمات متخصصین مالی  و غیر مالی که در حوزه مورد درخواست و آسیب پذیر صاحب تجربه هستند بتوان خدمات پایه و اساسی و فوری را به منظور جلوگیری ازمتلاشی شدن سازمان نیازمند ,انجام داد .

 برخی از راهکاری های موجود در این زمینه  با توجه به نوع مشکلات موجود شامل ارائه خدمات زیر می باشد :

1-برقراری ارتباط با مراکز و سازمانهای مرتبط با فعالیتهای شرکت (مثل بانکها,وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و ….).جهت مشاوره وارائه راهکار.

2-تشکیل کمیته تخصصی مالی و حسابداری .

3-تعیین کارگروه ویژه مالی و غیرمالی .

4-تعیین مشاورمالی و مالیاتی ویژه .