خدمات ویزیت و تشخیص:

تجربیات و گزارشات در سراسر دنیا نشان می دهد اغلب مدیران و صاحبان کسب‌وکار به دلیل مشغله و دغذغه های موجود در سطوح مختلف سازمان خود, فرصت کافی جهت کنترل و سروکله زدن با اعداد و ارقام متنوع و معنی دار که ناشی از عملکرد سازمان خود می باشد راندارند .

 ما کلینیک تحصصی دکتر حساب با بهره مندی ازخدمات متخصصین مالی در حوزه های مختلف و اخذ نظر  متخصصین  غیر مالی از طریق تالار گفتگو ,بهترین راهکار را به آنان نشان می دهیم.و با دریافت اطلاعات مالی و غیر مالی همواره راهگشای مشکلات خواهیم بود .

در این مرحله ضمن مطالعه فعالیت و عملکردسازمان در تمامی جوانب, تشخیص نقاط ضعف و حل مشکل در مراحل اولیه و جلوگیری ار اشاعه آن صورت می گیرد و در مقابل نقاط قوت سازمان به وضوح روشن می شود و مدیران با قوت قلب بیشتر به کار خود ادامه می دهند .

برخی از راهکاری های موجود در این زمینه  با توجه به نوع مشکلات موجود، شامل ارائه خدمات زیر می باشد :

1-تدوین طرح توجیهی فعالیت و استخراج هزینه و فایده طرح و گردش نقدینگی طرح و اجرای محاسبات اقتصاد مهندسی.

2-تهیه صورتهای مالی(شامل ترازنامه ,سودو زیان ,جریان وجوه نقد ) مطابق  استانداردهای حسابداری .

3-ثبت رویدادهای مالی شرکت وتنطیم دفاتر حسابداری مطابق با استانداردها و قوانین.

4-پاسخگوئی و دفاع از پرونده های مالیات برارزش افزوده و مالیات عملکرد .

5-تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی و معاملات فصلی مطابق قوانین.

6- طراحی ویا اصلاح حساب و یا بازبینی سیستمهای حسابداری .

7-اعزام نیروی حسابداری و مدیر مالی متخصص .

8-بررسی و اجرای حسابداری مدیریت .

 9-تعیین مشاور مالی و مالیاتی زبده .

10 -اصلاح ساختار سازمانی مجموعه .

11-ممیزی رعایت قوانین.